Ozembuchy

Vyrábame kvalitné slovenské ozembuchy s jedinečným zvukom a prevedením. Na prvom mieste je u nás kvalitný zvuk a možnosť využitia ozembuchu ako plnohodnotného hudobného nástroja.

Ozembuch Start

Ozembuch Klasik